Utbildningar

I projektet så har vi genomfört tränar- och ledarutbildningar som inkluderat utbildning i bemötande. Vi har också haft meka-kurser.

Vi har också paketerat den framtagna verktygslådan med träningstips, meka-handbok mm så att materialet blir tillgängligt för de som deltagit i kurserna. Vi har också tagit fram exempelmaterial på hur man kan anpassa friidrottstävlingar för tillgänglighet – tidsprogram, PM etc på lättläst svenska och med bildstöd.