Klassificering

Vi har i projektet utbildat två klassificerare.

  • Nationell klassificerare: Lars Björk
  • Internationell klassificerare: Kathleen Persson

Klasser

  • RR 1 – personer med svårare cp-skador, påverkan i armar och ben – GMFCS* IV och V
  • RR 2 – personer med måttliga cp-skador, inte så stor påverkan i armar och bål, men med lätt till svår påverkan i benen – GMFCS III
  • RR 3 – personer med lättare cp-skador, lätt till måttlig påverkan i en eller båda armarna, bra bålbalans och lätt påverkan i benen – GMFCS I-III
  • RR 4 – ingen CP / ingen speciell rörelsenedsättning (MS, Parkinson, Stroke, RA, Amputerade, Downs syndrom, Autism bl.a.)