Om oss

Vi har ett projekt

Vi är tre föreningar – RBU Västerås, Norrbacka HIF och Rånäs 4H – som har fått pengar av Arvsfonden för att sprida RaceRunning i Sverige 2014-2016.

Vi ska stimulera barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar till aktiv rörelseträning i sporten RaceRunning.

Mål

 • RaceRunning ska bli en etablerad sport och friidrottsgren i Sverige med mästerskapsgrenar på lokal, regional och nationell nivå genom synliggörande och kunskapsspridning nationellt.
 • Funktionsnedsattas delaktighet på lika villkoridrottsrörelsen (RF/Friidrottsförbundet vs. Parasportförbundet) ska öka genom kunskapsspridning och lobbying.
 • RaceRunning ska bli en erkänd paralympisk gren och Sverige ska representeras vid internationella tävlingar.

Verksamhet

Vi vill säkra en fortsatt verksamhet, stötta föreningar, enskilda och övriga aktörer som vill starta RaceRunning genom

 • Prova-på möjligheter
  Vi ger prova-på demonstrationer över hela landet under projekttiden med målgrupperna funktionsnedsatta och deras nätverk (familj, vänner, habilitering, skola, särskola och daglig verksamhet mfl.).
 • Tränings/tävlingspaket
  En verktygslåda med träningstips, meka-handbok mm samt exempelmaterial på hur man kan anpassa friidrottstävlingar för tillgänglighet – tidsprogram, PM etc. på lättläst och med bildstöd – tas fram i projektet
 • Utbildning/kurser
  En tränar/ledarutbildning som inkluderar utbildning i bemötande, tecken etc – genomförs och utvecklas i projektet (i samverkan med utbildningsorganisationer?)
 • Utvecklingsmodell
  Vi hjälper till att öka kunskapen lokalt om vad som krävs när man startar en RaceRunningverksamhet genom t.ex. föreläsningar och möten samt verkar för samverkan mellan aktörer där vår målgrupp finns; t.ex. mellan habilitering, skola, särskola, daglig verksamhet och idrottsföreningarna.
 • Kunskapsspridning
  Vi sprider kunskaper om vunna resultat, forskning etc till relevanta aktörer inom idrottsrörelsen, politiker mfl.
 • Medvetandegörande
  Vi ökar medvetenheten om att RaceRunning finns och varför det är bra med hjälp av press och övriga medier vid t.ex prova-på tillfällen med målgruppen allmänhet.